ISKOLÁNKRÓL

KEDVES SZÜLŐK, ÉRDEKLŐDŐK!A felsőpetényi Általános Iskola szép környezetben épült az 1960-as évek elején. Az épület kb. 40 gyermek befogadására alkalmas, mivel ilyen kicsi könnyen megteremthető benne a családias légkör.Iskolában mindössze 18 gyermek nevelését-oktatását látja el három pedagógus.
A szülőkkel rendszeresen konzultálunk, kikérjük véleményüket, elfogadjuk tanácsaikat, segítségüket. Az ilyen kisközösség tagjai még bevonhatók az iskola szépítésébe, szívesen vállalnak társadalmi munkát.


Folyamatosan építjük-szépítjük kisiskolánkat, az elavult tetőszerkezetet a 90-es évek elején cserélték ki, 1999-ben fel kellett újítani a födémet, új vakolat került a falakra, illetve kijavíttattuk az elektromos hálózat balesetveszélyes részeit. 2002-ben a volt szolgálati lakásban étkezőt hozott létre az önkormányzat, 2006-ban az „Éljenek a falusi kisiskolák” pályázat segítségével végre létesíthettünk egy tornaszobát is. Nyomon követjük a pályázati lehetőségeket, szerencsére gyakran nyerünk kisebb-nagyobb összegeket.

Nevelő – oktató munkánkban a gyermekközpontú szemlélet érvényesül. Legfontosabb számunkra az empátia, a becsületesség, a magas színvonalú munka, mások munkájának a megbecsülése, az értékteremtés, a tisztelet, a mentálhigiéné, az anyanyelv-használat, a humán és reál tudományok életkori sajátosságoknak megfelelő, készségszintű elsajátíttatása.
Kiemelt feladatunk, hogy tisztességre, becsületességre, egymás iránti szeretetre, a szülők, felnőttek tiszteletére neveljük a tanulóinkat.

Pedagógusaink hitvallása, hogy addig szabad ezen a pályán tevékenykedni, amíg a következő alapelv szerint sikerül munkálkodnunk: nem elég csak kötelességből végezni munkánkat, nagy szükség van az önálló kezdeményezésekre, az eredeti ötletekre, tapasztalatszerzésre és ezek önálló megvalósítására.
Iskolánk jól működik, mindhárom pedagógus fontosnak tartja az intézmény fejlesztését, törekszik a lelkiismeretes munkavégzésre, sokszor erőn felül teljesít. Az önkormányzat támogatja az iskolát, sőt elismeri a munkánkat, amiben tud segít. A romló gazdasági körülmények között csak a szülőkkel összefogva tudunk jó minőségű, eredményes nevelő-oktató munkát végezni.
2007-ben örömmel kapcsolódtunk be az ELTE TTK kisiskolákkal kapcsolatos kutatási programjába. Segítségükkel számítógépekhez, ingyenes informatika tankönyvekhez jutottunk. A gyerekekkel sok érdekes feladatot oldottunk meg, majd beszámolóinkkal tájékoztattuk a kutatást végző tanárokat, valamint a kutatásban részt vevő három kisiskola tanítóit.
2009 szeptemberétől két nemzetközi projekt résztvevői lehettünk a Tempus Közalapítvány jóvoltából.  A Comenius  Iskolai Együttműködések LLP pályázatán való sikeres szereplésünk lehetővé tette, hogy új megvilágításba kerüljön tanulóink, pedagógusaink és a szülők számára az Európaiság. Baráti közösségként dolgoztunk együtt török, angol, olasz, román, bolgár, lengyel partnereinkkel.
Az utazások során gyermekeink megismerkedhettek más országok életével, kultúrájával, történelmi emlékeivel. Érezhették, hogy fontosak Európának, hiszen anyagi megterhelés nélkül csodálatos helyeken járhattak, csodálatos emberekkel ismerkedhettek meg.